Форум » » Специалист vs Магистр » Ответить

Специалист vs Магистр

vadimko: Надо определятся на что переподписывать договор ...На специалиста договор есть,но набирают в ВУЗе и группу на магистров. Есть ли целесообразность доучиваться один семестр или все же хватит и специалиста

Ответов - 181, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

Angelight: горец пишет: Магистра уже не надо будет. Так как по новому закону: научная степень магистр, нужна только для научной и преподавательской деятельности. ну чтож,дождёмся авторитетных комментариев от сотрудников дипломных отделов,мы можем долго гадать,но я ,почему то,сомневаюсь,что "бакалавра" будет достаточно... Подождём мнения компитентных специалистов.

горец: Angelight пишет: ну чтож,дождёмся авторитетных комментариев от сотрудников дипломных отделов,мы можем долго гадать,но я ,почему то,сомневаюсь,что "бакалавра" будет достаточно... Подождём мнения компитентных специалистов. Дело в том, что этот закон приняли, что бы подогнать наш закон об образовании к европейскому. Так вот, по европейскому закону бакалавр достаточная научная степень для занимания руководящих должностей (типа инженеров), это на суше, а так же для получения дипломов КДП и Мех. 1 разряда. Кто работал с европейцами, это знают.

zardela: горец пишет: Ну вот и всё! Закон об образовании принят!! http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/95150.html Больше "специалистов" не будет. P.S. Теперь осталось подождать изменений в закон о дипломировании моряков. горец +1 ура!!!!! как раз пока указ дойдет до капитаний и закончатся дипломы в 16 году и - привет КДП


666: Первоисточник(укр.мова) РОЗДІЛ II. РІВНІ, СТУПЕНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти 1. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврcький) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень; науковий рівень. Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає п’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення. 2. Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: 1) молодший бакалавр; 2) бакалавр; 3) магістр; 4) доктор філософії; 5) доктор наук. 3. Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої-професійної програми, обсяг якої становить 90–120 кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 4. Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 5. Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС. Насколько я понял - Кузьмич может оказаться сильно прав ,поскольку специалиста таки упраздняют. Возможно, через 10-15 лет,чтоб стать КДП или СМХ ,нужна уже будет степень доктора философии В нашей стране -"все для блага народа"!

горец: 666 пишет: Первоисточник(укр.мова) Скрытый текстРОЗДІЛ II. РІВНІ, СТУПЕНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти 1. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврcький) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень; науковий рівень. Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає п’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення. 2. Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: 1) молодший бакалавр; 2) бакалавр; 3) магістр; 4) доктор філософії; 5) доктор наук. 3. Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої-професійної програми, обсяг якої становить 90–120 кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 4. Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 5. Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС. Насколько я понял - Кузьмич может оказаться сильно прав ,поскольку специалиста таки упраздняют. Возможно, через 10-15 лет,чтоб стать КДП или СМХ ,нужна уже будет степень доктора философии В нашей стране -"все для блага народа"! Блиииин! Да поймите, если не хотите понять, то проверьте. На магистра поступить в этом году проблематично, потому что набирают всего 20-30 чел. на специальность, а потом будет вообще уменьшено кол-во. Это мне сказал, зав. кафедрой НУК им. адмирала Макарова. Магистр для получения КДП и СМХ не нужен будет!

666: горец Ну и зачем было цитировать полностью скрытый текст ? Он ведь для того и скрыт,что "многа букаф"! горец пишет: Магистр для получения КДП и СМХ не нужен будет! Вот через 5-10 лет и увидим...Пока -это гадание на кофейной гуще. А денежный поток сами себе они перекрывать ни за что не будут. В ОНМА я слышал про вариант доподготовки существующих бакалавров "до мировых стандартов" ,пару лет назад(читай - до уровня современных специалистов) на каком -то подобии платных курсов. В новых программах бакалавров перечень дисциплин,возможно,также будет расширен за счет курса специалистов(совмещен).ИМХО

Konan: мда....очевидно ХЗ. Давайте таки подождем разъяснений кого-то из дипломно-паспортных отделов(хотелось бы верить,что разъяснения будут в этом году)

gvt: http://www.socportal.info/news/novyiy-zakon-pro-vyisshee-obrazovanie-priravnyal-spetsialistov-k-magistram и как теперь будет????? Можно ли будет с образованием бакалавра получить диплом КДП???

горец: 666 пишет: Вот через 5-10 лет и увидим...Пока -это гадание на кофейной гуще. А денежный поток сами себе они перекрывать ни за что не будут. В ОНМА я слышал про вариант доподготовки существующих бакалавров "до мировых стандартов" ,пару лет назад(читай - до уровня современных специалистов) на каком -то подобии платных курсов. В новых программах бакалавров перечень дисциплин,возможно,также будет расширен за счет курса специалистов(совмещен).ИМХО Возможно увеличат срок учёбы бакалавров. А денежный поток, так они себе точно не перекроют, просто увеличат стоимость обучения.

gvt: а вот и официальная информация)))) \ http://www.mon.gov.ua/ru/news/34752-vru-prinyala-zakon-ukrainy-o-vysshem-obrazovanii Ждём подписи Порошенко))))

горец: Вчера написал письмо в Укрморрічінспекцію: "Добрый день! Планируется ли внести изменения в НАКАЗ № 567 от 07.08.2013 "Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден", в связи с принятием нового закона об образовании? Так как в новом законе об образовании отменяется научная степень "специалист". Если планируется, то когда." Сегодня получил ответ: "Безусловно, будут вноситься, но некоторое время спустя. Закон не только не заработал, но и нет общего понимания в обществе по поводу его применения, особенно в ближайший переходный период. В любом случае, Вам беспокоиться не стоит, дипломы специалиста будут признаваться однозначно. Скорее всего, МОН разработает сравнительную таблицу уровней образования." Потешила фраза "нет общего понимания в обществе по поводу его применения" . Как всегда приняли, а что делать не знют. Ну что же, будем ждать.

Спас: но и нет общего понимания в обществе по поводу его применения, особенно в ближайший переходный период. Во бред!!! Весь мир понимает- а что !!эти!!! там делают при отсутствии -ПОНИМАНИЯ !!!

want2sea: я в 2008 оканчивал свой вуз и нам уже тогда говорили, что через пару лет отменят спецов

zardela: want2sea пишет: но и нет общего понимания в обществе по поводу его применения, особенно в ближайший переходный период. Во бред!!! Весь мир понимает- а что !!эти!!! там делают при отсутствии -ПОНИМАНИЯ !!! ну конечно же понимание отсутствует.им до сих пор непонятно, как же это перекрыть стабильный поток бабла себе любимым на ровном месте.и как они там могли такое учудить вместо того, чтобы ввести профессорское звание минимальным для занимания капитанской должности придется теперь это позволить всего лишь бакалаврам.а вот интересно- все ли европейские капитаны и вообще по всему миру имеют хотя бы даже звание бакалавра?!! Ах Нет?!!! ну ничего страшного, те европы и так богатые, а нам же надо кормить кучу народу не работающих в море, зато с погонами до локтей.шо жа теперь будет надо срочно придумать какой нибудь обходной маневр этому крайне безрассудному нововведению и заставить этих шаровиков бакалавров еще пройти пару тройку супердорогих и подлительнее курсов, дабы достигнуть супер пупер европейских знаний, соответствующих столь высокому званию европейского бакалавра.и никуда они не денутся понесут бабло аж гай зашумит.а вот если еще и создать ограниченное число мест на этих курсах.просто клондайк.и таких ходов море.видать щас усиленно совещаются, чтобы не перестараться с покращеннями.ато ночью совесть загрызет

want2sea: Закон Украины "О высшем образовании" был принят в парламенте 1 июля http://ru.osvita.ua/vnz/reform/41966/ пишет: В течение определенного в законопроекте переходного периода из системы высшего образования изъят уровень младшего специалиста и введена степень младшего бакалавра как сокращенный цикл подготовки бакалавров. Неужто спецов всё-таки уберут?

hektorhektor: По теме образования и капитанов/старпомов: У меня на параходе голландский практикант 43-х лет отроду. до 41 он работал на стройке бригадиром и никак с морем не был связан, но компания строительная обанкротилась, его сократили и государство нашло морскую компанию, которая платит за его морское обучение, предоставляет практику и потом к себе трудоустраивет))) что за это компании не знаю... Но процесс обучения занимает 20 месяцев из них 12 практике в море и 8 месяцев на суше.после обучения он на выбор может получить диплом c/o до 3000 gt или 2-го меха до 3000 kwt !!!! какой у него учебный диплом будет(бакалавр или ...) не знаю. Знаю что для того чтобы стать кепом до 3000 gt ему надо будет только наплавать ценз и пройти курсы!!! кстати наш голландский кеп получал свои док-ты по этой же схеме 10-15 лет назад, только за него платила армия, как за отставника)))

Angelight: hektorhektor пишет: Но процесс обучения занимает 20 месяцев из них 12 практике в море и 8 месяцев на суше.после обучения он на выбор может получить диплом c/o до 3000 gt или 2-го меха до 3000 kwt !!!! какой у него учебный диплом будет(бакалавр или ...) не знаю. Знаю что для того чтобы стать кепом до 3000 gt ему надо будет только наплавать ценз и пройти курсы!!! кстати наш голландский кеп получал свои док-ты по этой же схеме 10-15 лет назад, только за него платила армия, как за отставника))) Твоюж дивизию, а наших как глухонемых по полной программе 6 лет в академиях дрючат!!! и ещё при этом доят и доят У нас так усложнили требования,что всё приходилось доучиваться и доучиваться(сначала колледж,потом академия, и так 9 лет с перерывами ) а требования только усложняют- мы уж было с мужем думали,что бы месбоем работать украинцам нужен будет диплом магистра философии

Fantom: Angelight самое прикольное что дети учившиеся в Англии доучивались у нас чтобы работать ,таки от нас.

Спас: Очень скоро лавочка!! закроется что бы эти не придумывали все !!!!

Спас: Господа в Санта Крусе Морская Акадмеия- пуста!!! А куда мы в мире не престижно все ето Восток идет и очень скоро он всех нас заменит !!!!полная версия страницы